Privacybeleid

Dit is het privacybeleid voor rsm.global (de “Website”). De Website biedt een overzicht van de diensten die het RSM International-netwerk (het “RSM-netwerk, wij, ons, onze”) levert via haar onafhankelijke kantoren wereldwijd die lid zijn van het netwerk. De onderstaande verklaring (“Privacyverklaring”) heeft betrekking op de leden van het RSM-netwerk, hun gelieerde ondernemingen en hun verbonden entiteiten die op de Website worden vermeld.

NB: elk lid van het RSM-netwerk is een onafhankelijk accountants- en advieskantoor dat zelfstandig opereert. RSM is de handelsnaam die gebruikt wordt door de leden van het RSM-netwerk. Het RSM-netwerk is zelf geen aparte juridische entiteit van welke aard dan ook in enig rechtsgebied. Het RSM-netwerk wordt beheerd door RSM International Limited, een vennootschap die in Engeland en Wales geregistreerd is (ondernemingsnummer 4040598) en die statutair gevestigd is te 11 Old Jewry, London EC2R 8DU, Verenigd Koninkrijk. Ten behoeve van gegevensbeschermingswetgeving kunnen RSM International Limited en leden van het RSM-netwerk afzonderlijk fungeren als houder van persoonsgegevens indien persoonsgegevens verstrekt worden via de Website aan RSM International Limited of rechtstreeks aan een afzonderlijk lid van het RSM-netwerk (met in begrip van gegevens die betrekking hebben op diensten van een afzonderlijk lid van het RSM-netwerk). N.B.: RSM International Limited levert zelf geen diensten aan cliënten. Om een lijst van alle leden van het RSM-netwerk te bekijken, kunt u gebruikmaken van de zoekfunctie voor Internationale Locaties in het menu bovenaan de pagina.

In deze Privacyverklaring worden de privacyprocedures die relevant zijn voor deze Website uiteengezet en wordt uitgelegd hoe gegevens via de Website worden verzameld, hoe deze gebruikt worden en welke zeggenschap u over deze gegevens hebt. Lees deze Privacyverklaring a.u.b. zorgvuldig door, aangezien hierin staat hoe gegevens verzameld en gebruikt worden. U dient deze Privacyverklaring tevens te lezen in samenhang met de juridische pagina voor het land van het lid van het RSM-netwerk op wiens pagina u zich bevindt.

Indien u vragen hebt over of niet vindt wat u zoekt in de Privacyverklaring en/of de juridische pagina’s van de plaatselijke leden van het RSM-netwerk, neem dan contact op met het RSM Executive Office te 11 Old Jewry, London EC2R 8DU, Verenigd Koninkrijk. Tel. +44 (0)207 6011080.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 11 september 2015.

GEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN

Bij het beheer en onderhoud van de Website kunnen wij de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

i. Gegevens over uw gebruik van de Website, waaronder begrepen details over uw bezoeken, zoals de bekeken pagina’s en uw toegang tot resources. Dergelijke gegevens omvatten dataverkeergegevens, locatiegegevens en andere communicatiegegevens. Onze webservers verzamelen bepaalde gegevens over alle bezoekers aan deze Website, waaronder:

 • IP-adressen
 • Hostnamen
 • Domeinnamen
 • De datum en tijd waarop informatie opgezocht wordt
 • De browserversie en het platform waarmee informatie opgezocht wordt
 • Een overzicht van de opgevraagde pagina’s.

Deze gegevens worden gebruikt om geaggregeerde bezoekersstatistieken op te stellen, die gekoppeld zijn aan de bezochte pagina’s. De gegevens kunnen tevens gebruikt worden om gebruikspatronen op deze Website in de gaten te houden om op die manier de navigatie en ontwerpfuncties te verbeteren zodat u de gezochte informatie eenvoudiger kunt vinden.

ii. Gegevens die u vrijwillig verstrekt, zoals uw naam, bedrijfsnaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer, e-mailadres of faxnummer, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief of wanneer u formulieren op de Website invult, of wanneer u ons vraagt om informatie;

iii. Gegevens die u verstrekt wanneer u contact met ons opneemt of op een andere manier met ons communiceert. Voorbeelden hiervan zijn het melden van een probleem, het indienen van vragen en opmerkingen over de Website of de inhoud daarvan en wanneer u ons gegevens verstrekt over hoe u over het RSM-netwerk gehoord hebt en ons meedeelt over welke diensten van het RSM-netwerk u meer informatie wenst te ontvangen.

APPS, QR-CODES EN ANDERE VERWANTE TECHNOLOGIEËN

Wanneer u een QR-code scant, kan de derde die wij inschakelen om u van die QR-codes te voorzien, bepaalde gegevens van uw mobiele apparaat verzamelen (zoals de identificatiecode van uw mobiele apparaat en uw IP-adres). Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor onze statistische rapporten over gebruikers van de Website en onze diensten.

NIET-PERSOONSGEBONDEN GEGEVENS

We kunnen automatisch aanvullende niet-persoonsgebonden gegevens over u verzamelen, zoals het type internetbrowser dat u gebruikt of de website waar vanaf u op deze Website terechtkwam. De verzamelde gegevens zijn anoniem en u kunt niet geïdentificeerd worden op basis van deze gegevens. De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor een effectieve dienstverlening op de Website en om fouten te herstellen die zich kunnen voordoen tijdens uw bezoek aan de Website.

GEBRUIK VAN UW GEGEVENS

Wij gebruiken de gegevens die wij over u verzamelen om ons te helpen u een betere dienstverlening te bieden. Daarnaast kunnen wij de gegevens ook gebruiken voor een of meer van de volgende doeleinden:

i. Om uitsluitend contact met u op te nemen wanneer u ons daar om gevraagd hebt (bijvoorbeeld indien u via de Website aangeeft dat u door ons gebeld wenst te worden);

ii. Om u te voorzien van informatie die u bij ons aangevraagd hebt. (Bijvoorbeeld indien u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief die wij uitgeven);

iii. Het analyseren van het gebruik van de Website om onze inhoud en dienstverlening te verbeteren;

iv. Om u te voorzien van informatie met betrekking tot andere dienstverlening die wellicht interessant is voor u. Dergelijke aanvullende informatie wordt uitsluitend verstrekt indien u apart toestemming hebt gegeven voor de ontvangst van zulke informatie.

Wij kunnen u ook nadere informatie sturen over onze dienstverlening of u via onze periodieke nieuwsbrieven op de hoogte houden van juridisch nieuws, mits u hebt aangegeven dat u graag informatie ontvangt voor deze doeleinden, o.a. indien u zich specifiek geregistreerd hebt of zich hebt aangemeld om e-mails te ontvangen.

Zie het onderstaande punt AFMELDEN indien u op enig moment besluit dat u geen updates en uitnodigingen meer op deze manier wenst te ontvangen.

Via deze website verkregen gegevens of informatie zal niet aan externe partijen verspreid of verkocht worden voor consumentenmarketingdoeleinden of hostmailings namens derden buiten het RSM-netwerk.

UW GEGEVENS BEKENDMAKEN

Om u te voorzien van de beste informatie naar aanleiding van uw vraag of verzoek om informatie, of om uw gegevens anderszins te behandelen zoals omschreven in deze Privacyverklaring, kan RSM uw persoonsgegevens doorsturen aan een of meerdere bedrijven binnen het RSM-netwerk die u vervolgens rechtstreeks antwoord kunnen geven.

Wij kunnen uw gegevens delen met organisaties die ons helpen om de diensten te verlenen die in deze Privacyverklaring genoemd worden en die dergelijke gegevens namens ons en in overeenstemming met deze Privacyverklaring kunnen verwerken ter ondersteuning van de Website en onze dienstverlening. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat RSM deze details aan een derde dient te verstrekken – zoals een mailingbedrijf – om u de informatie te kunnen verstrekken waar u om gevraagd hebt. Ook kunnen gegevens aan derden worden doorgegeven die backoffice-ondersteuning of IT-diensten leveren.

Wij kunnen persoonsgegevens bekendmaken in de volgende gevallen:

 • indien u hiermee instemt;
 • zoals toegestaan op grond van toepasselijke wetgeving;
 • indien dit vereist is op grond van de wet, een gerechtelijk bevel of een bevel van een toezichthoudende instantie;
 • ter voorkoming van fraude of andere misdrijven; of
 • indien wij van mening zijn dat dit nodig is om de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van RSM International Limited, leden van het RSM-netwerk, de Website of de bezoekers daarvan te beschermen en te verdedigen.

Indien er sprake is van een reorganisatie of indien wij aan een derde verkocht worden, gaat u ermee akkoord dat de persoonsgegevens die wij over u hebben aan die gereorganiseerde entiteit of derde kan worden overgedragen.

WIJZIGINGEN IN DE GEGEVENS EN BEWARING

Gegevens die verzameld worden van bezoekers van de Website worden uitsluitend bewaard om de vereiste diensten te verlenen. De gegevens worden bewaard en uiteindelijk vernietigd conform het beleid van RSM omtrent gegevensbewaring. Indien u wenst dat uw gegevens bijgewerkt, gewijzigd of verwijderd worden uit ons systeem, neem dan contact op met rsmcommunications@rsm.global en geef daarin precies aan wat u gewijzigd wilt hebben.

AFMELDEN

RSM biedt u een aantal keuzes met betrekking tot de verzameling en het gebruik van de gegevens die persoonlijk naar u te herleiden zijn. Indien u zich op RSM.global hebt aangemeld voor RSM-gerelateerde updates en geen toekomstige berichten meer wenst te ontvangen, ga dan naar onze afmeldingspagina binnen de toepassing waarvoor u zich aangemeld had.

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

Af en toe plaatsen wij links naar websites van derden buiten het RSM-netwerk op de Website. Indien wij een link plaatsen, wil dit niet zeggen dat wij het beleid van die website omtrent de privacy van bezoekers onderschrijven of goedkeuren. Wij raden u aan het privacybeleid te lezen voordat u die website gebruikt of persoonsgegevens aan die website stuurt.

E-MAILBERICHTEN

Berichten die u ons per e-mail stuurt, zijn wellicht niet beveiligd. We raden u aan om geen vertrouwelijke informatie aan RSM per e-mail te sturen. Indien u ervoor kiest om toch vertrouwelijke informatie aan ons per e-mail te sturen, doet u dit op eigen risico, wetende dat een derde deze informatie kan onderscheppen. Instructies die u per e-mail en naar de Website stuurt, worden uitsluitend voor uw risico verwerkt.

GEBRUIK VAN COOKIES

Wij maken gebruik van cookies om ons te helpen de Website te verbeteren door gegevens te verzamelen over u en uw apparaat. Zie ons volledige Cookiebeleid hieronder voor informatie over het gebruik van cookies en hoe u ervoor kunt kiezen om ze uit te schakelen op uw apparaat.

SOCIAL MEDIA-PLATFORMS

Wellicht wilt u deelnemen aan de verschillende blogs, fora, wiki’s en andere social media-platforms die RSM host (“Social Media-platforms”) en aan u ter beschikking stelt. Het voornaamste doel van deze Social Media-platforms is om het delen van content te vergemakkelijken en mogelijk te maken. RSM kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden indien u persoonsgegevens deelt op Social Media-platforms en deze vervolgens door een andere gebruiker gebruikt, verkeerd gebruikt of anderszins toegeëigend worden.

RSM kan ook links naar andere social media-platforms verstrekken die op aparte servers beheerd worden door personen of organisaties waarover RSM geen zeggenschap heeft. RSM geeft geen verklaringen of garanties ten aanzien van de juistheid of een ander aspect van de informatie die zich op dergelijke servers bevindt. Een link naar een website van een derde dient niet te worden opgevat als een aanbeveling van RSM van die producten en diensten van deze derde, noch als aanbeveling van deze derde van de producten en diensten van RSM. RSM geeft geen verklaringen en garanties ten aanzien van de wijze waarop de gegevens van gebruikers worden opgeslagen of gebruikt op servers van derden. Wij raden u aan om het privacybeleid van elke website van derden waarnaar deze Website doorlinkt goed te lezen, zodat u weet hoe uw persoonsgegevens gebruikt worden.

Wij hebben tevens sociale plug-ins van Social Media-platforms op de Website opgenomen. Indien een desbetreffende sociale plug-in verschijnt op de Website, maakt uw browser waarmee u de Website bezoekt een rechtstreekse verbinding met de servers van het Social Media-platform. Deze servers herkennen uw bezoek aan deze Website. Indien u lid bent van het desbetreffende Social Media-platform en ingelogd bent wanneer u deze Website bezoekt, worden door het Social Media-platform gegevens toegekend aan uw persoonlijk social media-account bij dat platform. Door op het pictogram van de desbetreffende plug-in te klikken (zoals een ‘like’-knop) worden deze gegevens gedeeld met uw persoonlijke gebruikersaccount voor dit Sociale Media-platform. Lees het privacybeleid van het desbetreffende Social Media-platform om meer te weten te komen over uw rechten en keuzes.

INTERNATIONALE DIENSTVERLENING

Indien u hierin toestemt of indien dit is toegestaan op grond van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving, worden gegevens die via de Website verstrekt worden door RSM International Limited opgeslagen en gebruikt op systemen in het Verenigd Koninkrijk of op de locaties en systemen van de desbetreffende leden van het RSM-netwerk. Deze gegevens kunnen ook opgeslagen en gebruikt worden door dienstverleners van het RSM-netwerk die persoonsgegevens verwerken namens ons en die zich overal ter wereld kunnen bevinden. Indien dergelijke persoonsgegevens in een ander land verwerkt worden, kan het in bepaalde gevallen zo zijn dat in dat land een lager gegevensbeschermingsniveau gehanteerd wordt dan in het land van oorsprong van de gegevens (voorbeeld: wanneer persoonsgegevens in de EU/EER verzameld en verwerkt worden en in een land buiten de EU/EER gebruikt of opgeslagen worden, kan het land buiten de EU/EER een lager gegevensbeschermingsniveau hanteren dan de landen van de EU/EER). In dat geval streeft RSM naar een adequaat en passend gegevensbeschermingsniveau.

TOEGANG TOT, BIJWERKEN OF CORRIGEREN VAN PERSOONSGEGEVENS

U kunt ons vragen of wij persoonsgegevens over u hebben en ingevolge toepasselijk recht en relevante uitzonderingen kunt u vragen om een kopie van die gegevens. Hiervoor kan een vergoeding van toepassing zijn (die nooit hoger is dan het wettelijk toegestane maximum op grond van plaatselijke wetgeving). Indien een vergoeding verschuldigd is, dan informeren wij u hierover voordat dergelijke kosten in rekening worden gebracht. U kunt ook contact met ons opnemen indien u van mening bent dat gegevens over u gecorrigeerd of bijgewerkt dienen te worden.

MEER INFORMATIE

RSM wil u een optimale browser-ervaring bieden. Daarom kunnen van tijd tot tijd aanvullende functies, kenmerken, producten of diensten worden toegevoegd aan de Website. Hierdoor, en vanwege onze verbintenis om de privacy van uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen er periodiek wijzigingen worden aangebracht in deze Privacyverklaring. Controleer deze Privacyverklaring daarom regelmatig op eventuele wijzigingen.

Indien u vragen hebt over onze Privacyverklaring, neem dan contact op met het RSM Executive Office, 11 Old Jewry, London EC2R 8DU, Verenigd Koninkrijk. Tel. +44(0)207 6011080 of zie de desbetreffende juridische verklaring voor elk afzonderlijk land of maak gebruik van het volgende e-mailadres: rsmcommunications@rsm.global